Es gibt keinen Gott außer dem Menschen

There is no god but man

No hay más dios que el hombre

Il n'y a de Dieu que l'Homme

Er is geen god dan de mens

Nie ma boga prócz człowieka

Non c'è dio al di fuori dell'uomo

T h i a \o s

Θ:ΗΔ